Cách kiểm tra tình trạng pin Apple

Con người thống trị công nghệ...hay ngược lại ?!

Cùng với sự phát triển của công nghệ, chúng ta có thể làm việc tốt hơn, cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhiều người tin rằng đó thật sự là sự sáng tạo, nhưng cũng không ít ý kiến trái chiều nói răng con người đã bị công nghệ thống trị từ chính sự sáng tạo đó. apple

mô tả cho video

 

Không thể phủ nhận tiện ích của công nghệ và tốc độ phát triển nhanh chóng của nó đã mang lại cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta thêm những trải nghiệm mới, những niềm vui và thú vị mới khi con người ngày càng gần lại với nhau. Nhờ vào óc sáng tạo, trí thông minh của con người chúng ta, công nghệ phát triển và thúc đẩy chất lượng cuộc sống tăng cao hơn so với nhiều năm trước, nhưng bên cạnh đó,  không thể không phân tích những mặt trái của công nghệ đã tác động đến mọi người như thế nào.

Được đăng vào

Viết bình luận